برگزاری دوره های تخصصی

(Structured Cabling)

آموزش دوره های تجهیزات شبکه و آشنایی با تجهیزات فیبر نوری

کابل‌کشی ساخت‌یافته (به انگلیسی:Structured Cabling)به زیرساخت های کابل‌کشی جهت ایجاد ارتباط میان اجزاء شبکه در محیط یک ساختمان یا یک فضای خاص گفته میشود. در واقع می توان کابل‌کشی ساخت‌یافته را مجموعه ای از اصول و روشهای استاندارد دانست که این مجموعه، خود به زیر مجموعه هایی تقسیم می گردد. منظور از زیر مجموعه، بلوک های قابل کنترلی است که تجهیزات شبکه در هر بلوک، مستقل از تجهیزات موجود در سایر بلوک ها مدیریت و نگهداری می شوند.

دوره آموزشی تجهیزات شبکه
دوره آموزش تخصصی تجهیزات شبکه مقدماتی
در این دوره به تعریف و تاریچه کابل های مسی،معرفی کابل ها وتجهیزات شبکه،هماهنگی تجهیزات ترانک و الکتریکال و موارد بسیار مفید دیگر در این زمینه خواهیم پرداخت.
آموزش آشنایی کلی با تجهیزات فیبر نوری
آموزش تخصصی دوره های آشنایی با تجهیزات فیبر نوری
در این دوره به بررسی چگونگی کارکرد فیبر نوری و نحوه هدایت نور انواع کابل کشی و انجام کارهای عملی با دستگاه فیوژن و همچنین آشنایی با اصطلاحات NZDS و موارد دیگر خواهیم پرداخت.
دوره آموزشی کابل کشی ساخت یافته
دوره آموزش تخصصی Structured Cabling
در این دوره به تعریف مبانی کابل کشی ساخت یافته ،تئوری های شبکه، استاندارد های کابل کشی کابل های مسی و کابل های فیبر نوری و موارد بسیار مفید دیگر در این زمینه خواهیم پرداخت.
Image module

برگزاری دورهای آموزش کابل کشی ساخت یافته

آموزش تخصصی Structured Cabling

معرفی و اهداف دوره:

در دوره آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ Structured Cabling ، که ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي روز دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ دوره را ﺑﺎ مبانی کابل کشی و تئوری های شبکه آشنا نمود و به بررسی مباحث انواع کابل های مسی و کابل های فیبر نوری و استاندارد های کابل کشی ساختار یافته می پردازیم و همچنین مباحث تست و خطایابی و ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ مطرح خواهد گردید.

مخاطبین دوره:

 • کارشناسان شبکه
 • کارشناسان  IT
 • دانشجویان فعال در حوزه IT
تعداد ساعت برگزاری زمان برگزاری دوره ساعت برگزاری دوره تاریخ شروع دوره شهریه برگزاری دوره
16

چهارشنبه

پنجشنبه

8-13 Call 820,000 تومان

سر فصل های دوره کابل کشی ساختیار یافته

 • مبانی کابل کشی و نکات امنیتی
 • تئوری شبکه
 • سیگنال و امواج الکترومغناطیس و اپتیکال
 • کابل های مسی
  • انواع کابل ها
  • پارامترهای افت خط
  • سربندی ها
  • راهکار های مرکز داده
  • شیلد
 • کابل های فیبر نوری
  • انواع کابل ها
  • روش های اتصال
   • مکانیکال
   • الکتریکال
  • پارامترهای افت خط
  • راهکار های مرکز داده
  • نگهداری کابل های فیبرنوری
 • استانداردهای کابل کشی
  • سیستم کابل
  • فرآیند کابل کشی
  • تست و خطا یابی
  • تهیه و جمع آوری اسناد (لیبلینگ)
  • Bicsi Best Practice
  • Corning Best Practice
 • کابل کشی ساختیار یافته (متدولوژی)
  • اصول کابل کشی
  • مسیر ها

 

برگزاری دورهای آموزش کابل کشی ساخت یافته

 آموزش آشنایی با تجهیزات فیبر نوری

معرفی و اهداف دوره:

 در این دوره به بررسی چگونگی کارکرد فیبر نوری و نحوه هدایت نور انواع کابل کشی و انجام کارهای عملی با دستگاه فیوژن و همچنین آشنایی با اصطلاحات NZDS و موارد دیگر خواهیم پرداخت.

مخاطبین دوره:

 • کارشناسان شبکه
 •  دانشجویان فعال در حوزه IT
 • کارشناسان IT
تعداد ساعت برگزاری زمان برگزاری دوره ساعت برگزاری دوره تاریخ شروع دوره شهریه برگزاری دوره
8ساعت Call 8-15 Call 250,000

1-تعریف و تاریخچه فیبر نوری

2-طراحی شبکه های نوری و برآورد LOM

3-معرفی تجهیزات فیبرنوری و انواع کابل

4-آشنایی و کار عملی با دستگاه فیوژن

5-آشنایی با چگونگی کارکرد OTDR

6-انواع تار OS , OM

7-آشنایی با مفصل و نصب OCDF

8-کار با دستگاه Power meter

9-آشنایی با انواع استاندارد های ITU

10-آشناتی با اصلاح NZDS

و…

Image module
Image module

برگزاری دورهای آموزش کابل کشی ساخت یافته

آموزش تخصصی تجهیزات شبکه

معرفی و اهداف دوره:

در این دوره به تعریف و تاریچه کابل های مسی،معرفی کابل ها وتجهیزات شبکه،هماهنگی تجهیزات ترانک و الکتریکال و موارد بسیار مفید دیگر در این زمینه خواهیم پرداخت.

مخاطبین دوره:

 • کارشناسان شبکه
 •  دانشجویان فعال در حوزه IT
 • کارشناسان IT
تعداد ساعت برگزاری زمان برگزاری دوره ساعت برگزاری دوره تاریخ شروع دوره شهریه برگزاری دوره
8ساعت Call 8-17 Call 200,000تومان

تعریف و تاریخچه کابل مسی

معرفی تجهیزات مسی

معرفی سازمان های استانداردسازی

 1. Standards
 2. Topology or architecture of structured cabling systems
 3. Building blocks of structured cabling systems
 4. Ensuring enough bandwidth for today and tomorrow
 5. The screened versus unscreened debate
 6. Fire performance of indoor cables
 7. Pathways and spaces
 8. Earthing, grounding and bonding
 9. Administration schemes
 10. Testing
 11. Step-by-step guide to designing a structured cabling system
 12. Example specification and design

نام (الزامی)

نام خانوادگی (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس :

زمان بندی دوره:

نام دوره درخواستی:

طریقه آشنایی:

ساعت برگزاری دوره:

توضیحات