برگزاری دوره های تخصصی

(Structured Cabling)

آموزش دوره های تجهیزات شبکه و آشنایی با تجهیزات فیبر نوری

کابل‌کشی ساخت‌یافته (به انگلیسی:Structured Cabling)به زیرساخت های کابل‌کشی جهت ایجاد ارتباط میان اجزاء شبکه در محیط یک ساختمان یا یک فضای خاص گفته میشود. در واقع می توان کابل‌کشی ساخت‌یافته را مجموعه ای از اصول و روشهای استاندارد دانست که این مجموعه، خود به زیر مجموعه هایی تقسیم می گردد. منظور از زیر مجموعه، بلوک های قابل کنترلی است که تجهیزات شبکه در هر بلوک، مستقل از تجهیزات موجود در سایر بلوک ها مدیریت و نگهداری می شوند.

آموزش آشنایی کلی با تجهیزات فیبر نوری
آموزش تخصصی دوره های آشنایی با تجهیزات فیبر نوری
در این دوره به بررسی چگونگی کارکرد فیبر نوری و نحوه هدایت نور انواع کابل کشی و انجام کارهای عملی با دستگاه فیوژن و همچنین آشنایی با اصطلاحات NZDS و موارد دیگر خواهیم پرداخت.
دوره آموزشی تجهیزات شبکه
دوره آموزش تخصصی تجهیزات شبکه مقدماتی
در این دوره به تعریف و تاریچه کابل های مسی،معرفی کابل ها وتجهیزات شبکه،هماهنگی تجهیزات ترانک و الکتریکال و موارد بسیار مفید دیگر در این زمینه خواهیم پرداخت.
Image module

برگزاری دورهای آموزش کابل کشی ساخت یافته

آموزش تخصصی تجهیزات شبکه

معرفی و اهداف دوره:

در این دوره به تعریف و تاریچه کابل های مسی،معرفی کابل ها وتجهیزات شبکه،هماهنگی تجهیزات ترانک و الکتریکال و موارد بسیار مفید دیگر در این زمینه خواهیم پرداخت.

مخاطبین دوره:

  • کارشناسان شبکه
  •  دانشجویان فعال در حوزه IT
  • کارشناسان IT
تعداد ساعت برگزاری زمان برگزاری دوره ساعت برگزاری دوره تاریخ شروع دوره شهریه برگزاری دوره
8ساعت Call 8-17 Call 200,000تومان

تعریف و تاریخچه کابا مسی

معرفی تجهبزات مسی

معرفی سازمان های

معرفی سازمان های استانداردسازی

برگزاری دورهای آموزش کابل کشی ساخت یافته

 آموزش آشنایی با تجهیزات فیبر نوری

معرفی و اهداف دوره:

 در این دوره به بررسی چگونگی کارکرد فیبر نوری و نحوه هدبیت نور انواع کابل کشی و انجام کارهای عملی با دستگاه فیوژن و همچنین آشنایی با اصطلاحات NZDS و موارد دیگر خواهیم پرداخت.

مخاطبین دوره:

  • کارشناسان شبکه
  •  دانشجویان فعال در حوزه IT
  • کارشناسان IT
تعداد ساعت برگزاری زمان برگزاری دوره ساعت برگزاری دوره تاریخ شروع دوره شهریه برگزاری دوره
8ساعت Call 8-15 Call 250,000

تعریف و تاریخچه فیبر نوری

روش کارکرد با کابل های فیبر نوری

آشناتی با اصلاح NZDS

 

Image module

نام (الزامی)

نام خانوادگی (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس :

زمان بندی دوره:

نام دوره درخواستی:

طریقه آشنایی:

ساعت برگزاری دوره:

توضیحات